School management committee list

Sr.No.MEMBERSFATHER/HUSBAND NAMEADDRESSDESIGNATION
1 Mr. Sanjay Santosh Patil Late Mr. Santosh PatilHPS Campus Qtr No. 1Principal
2 Mrs. Pragati Gurudiwan Mr. S. GurudiwanHPS Campus Qtr No. 7Headmistress
3 Mr. Vednaranyan Baghel Mr. Ram Charan BaghelKhokhara, JanjgirTGT
4 Mis. Divya Agrawal Mr. M.K. AgrawalShankar Nagar, ChampaPRT
5 Mr. Nirmal Agrawal Mr. Vijay Kumar Bhopalpuria PGT
6 Mr. Pavan Shrimor Mr. Lt. Faguram ShrimorIB Rest House Colony, JanjgirSwimming
7 Mrs. Hemlata Sahu Mr. Dinesh Kumar SahuBhojpur Mission Hospital, ChampaPRT, ABCUS
8 Ms. Shahnaj Begam Mr. Sheikh RasulModi Chowk, ChampaPRT, ABCUS
9 Mrs. Swati Garhwal Mr. Neeraj GarhwalKrishna vihar colony, ChampaNTT
10 Mr.Yogesh Upadhyay Mr.N.P. UpadhayayOld Bus Stand, JanjgirACCOUNTANT
11 Mr. Pratap Chand Sahu MR. DHURSAY SAHUHPS School Qtr. NO. 06T. INCHARGE
12 Mr. Sanoj Kumar Mr. Suresh PasiThana Chowk, ChampaPGT
13 Mr. Jawahar Lal Yadav Lt. Shiv Prasad YadavHasdev Vihar Colony, JanjgirMANAGER
14 Ms. Priyanka VaishnavMr. D.D. Vaisnav